Julijske Alpe
Triglavski narodni park in ljudje v njem

Dolina Triglavskih jezer

Triglavski narodni park domača stran

Triglavski narodni park
Kidričeva 2
SI - 4260 Bled
tel.: +386 (0)4 578 0200
fax: +386 (0)4 578 0201
triglavski-narodni-park
@tnp.gov.si

www.tnp.si

Dom Trenta
Informacijsko središče Triglavskega narodnega parka
Na Logu v Trenti
SI - 5232 Soča
tel., fax:
+386 (0)5 388 9330
dom-tnp.trenta
@tnp.gov.si


Video Julijske Alpe

(8:22)

Triglavski narodni park je izjemna naravna in kulturna dediščina Slovencev in je med najstarejšimi narodnomi parki v Evropi. A ne samo to - je galerija neznansko lepih podob, muzej na prostem ter zatočišče številnih nemirnih duš, ki iščejo skladje s samim seboj v harmoniji z naravo. Odličnost in strokovnost zanesenjakov, ki upravljajo park nam ohranjajo prvobitnost narave, kulturne krajine in zagotavljajo sožitje narave in sodobnega človeka.

Triglavski narodni park je skupna vrednota turističnega območja Julijskih Alp. Je edini narodni park v Sloveniji. Na območju Triglavskih jezer je bil zasnovan že davnega leta 1906 v današnjem obsegu pa je bil ustanovljen leta 1981. Zavzema praktično cele Julijske Alpe na slovenskem ozemlju in meri 83.807 hektarjev. Najvišja točka parka je vrh Triglava (2864 m), najvišje slovenske gore, po kateri je park dobil ime; najnižja točka pa je v Tolminskih koritih (180 m). V mejah Triglavskega narodnega parka je ozemeljsko celovito zajeta edinstvena naravna in kulturna dediščina tega slovenskega prostora.

Zakon o Triglavskem narodnem parku ureja varovanje v dveh stopnjah. V osrednjem območju ima prednost varovanje narave, ta prostor pa je namenjen tudi za raziskovanje, izobraževanje in obiskovanje. V robnem območju, kjer živijo in gospodarijo ljudje, pa je večji poudarek na varstvu kulturne krajine ter spodbujanju sonaravnega gospodarjenja in krajevno značilnih dejavnosti.

 
Planina pri jezeru   Ruševec   Triglavska roža   Bohinj
 

Pravila obnašanja:

  • V Triglavskem narodnem parku ni dovoljeno odmetavati smeti ali odpadkov. Vsakdo jih je dolžan odnesti do komunalno urejenih odlagališč.
  • Kurjenje ognja in pripravljanje žerjavice je dovoljeno samo na prostorih urejenih za ta namen.
  • Parkiranje avtomobilov in postavljanje bivalnih prikolic je dovoljeno le na urejenih in za to določenih parkiriščih.
  • Šotorenje je dovoljeno le v urejenih kampih, z izrecnim dovoljenjem TNP pa tudi v organiziranih taborih, planinskih in podobnih taborih.
  • Triglavski narodni park naj bo tisti del naših gora, kjer je planinsko cvetje (zaščiteno in nezaščiteno)namenjeno občudovanju in ne trganju.
  • Ničesar ne odnašajmo iz parka in ničesar ne puščajmo v njem.
 
Krn   Dom Trenta   Dolina Triglavskih jezer   Kozorog
© RIS 2005-2018
:: Julijske Alpe :: Bled :: Bohinj :: Tolmin :: Kobarid :: Bovec :: Kranjska Gora :: Radovljica ::
info@julijske-alpe.com
I FEEL sLOVEnia